Dato: 27. november 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 191. Fra Henriette Wulff.

Tirsdag Aften.2154 [27/11 1849].

Da jeg hører af »Gangerpilten« at De kjære Andersen ikke er rask, faaer jeg ret saadan en Lyst at gjøre Dem et søsterligt Besøg, men desto­værre for i Aften bliver det kun ved Pennen. I Gaar saae De just saa rask ud, at det var en Fornøjelse, men jeg haaber dog for vist, at det kun er en Forkjølelse; pas godt paa Dem Selv for Alle vi Andres Skyld!

I Dag har jeg atter læst »Billedbog uden Billeder« og glædet mig inder­lig, tak atter for den!2155 Glem ikke at skrive til Udgiverne af Pragtværket i England,2156 naar De har Tid. - Alle her hjemme sende »Bouquetter af Hilsner« Deres eget smukke Udtryk.2157

Stor Lyst havde jeg til at passiare lidt med Dem, men det er dog Synd at lade vente længere paa dette, derfor Godnat, plej Dem nu rigtig godt, og vær saa rask at vi ret glæder os naar vi i Morgen besøger Dem. Dette er blodt den venligste Hilsen fra Deres altid

Søsterlige Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost