Dato: 17. oktober 1849
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

203. Fra Jonas Collin

Kiære Andersen!

Jonna havde en Bøn til Dem, som hun ikke har havt Leilighed eller Mod til selv at fremkomme med. Hendes kiæreste Veninde Laura Nysted skal i Morgen (Torsdag) have Bryllup med Dr. Anton Clasen. Og paa Søndag forlader hun sit Fødeland og reiser med sin Mand til Fredriksværn. Nu veed De hvorom Bønnen er; en lille Sang til Torsdag, en Sang som det lykkelige Par kan tidt gientage mellem Fieldene! God Morgen!

Deres

Collin.

Onsdag Morgen Kl 7. Oct. 17. 1849

. _

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost