Dato: 30. september 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 190. Fra Henriette Wulff.

Søndag Morgen [30.9.1849].

Venligst god Dag, kjære Andersen!2150

Var Vejret ikke under al Critik havde jeg muntlig sagt Dem dette God­dag i Gaar i Følgeskab med min Søsterlil, men nu maae jeg lade mig nøje med dette. Jeg længes jo ret efter at see Dem og tale med Dem og fortælle Dem om min muntre herlige lille Udflugt, der ret har forfrisket mig. Fra min Søsterlil skulde jeg spørge Dem om De ikke vil tage til Takke her i Morgen istædet for i Dag, De spiser Dronninge Suppe.2151

Vilde det plage Dem meget gode Ven, dersom vi bad Dem skaffe os Biletter til Deres comedie Onsdag?2152 Vi ere bange for ikke at faae de forønskede Pladser, som ere spaa venstre Side, nederste Gradine ,2153 »tæt op til Theatret. « 5 Billetter ønskede vi, dersom det var muligt, men det maae ikke genere Dem altfor meget. ­

Tusind Tak for det hjertelig kjærkomne Brev jeg modtog fra Dem i Flensborg. Meer herom og om saameget naar vi sees, som jeg haaber i Morgen til Middag , - om Formiddagen er jeg ude i Forretninger.

God bless you dearest friend.

Your Sister.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost