Dato: 8. september 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 188. Fra Henriette Wulff.

Løverdag Kl 1 1/2 [8.9.1849].

Føren jeg gaaer ombord for at sejle over til Sønderborg og Flensborg med Broder Chr:2143 maae jeg dog sige min gode broderlige Andersen Farvel! Jeg hører De tager over til Fyen,2144 Gud være med Dem; vi sees jo snart igjen i det gamle kjedelige Kjøbenhavn.

Kan De, da skriv mig til til Flensborg , Brev i en Convelut add: til Capt: Lieut Chr: Wulff, Ægir ved Flensborg - vil altid gaae sikkert, træffe mig og glæde mig uhyre.

Tak for de medfølgende Bøger! Levvel, Dampen er oppe, jeg maae afsted!

Skriv og tænk venlig paa

Deres altid den gamle

Søsterlige Jette.

Hils vores gode Worsaae!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost