Dato: 20. juli 1849
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

229. Fra E. Collin.

At jeg ikke har skrevet Dem til, det er sandt; men deels har man meget lidt Lyst til at skrive til En, der saaledes flakker om, som De, Saa man ikke kan vide, om eller naar Brevet træffer ham.

At jeg ikke har sørget for Penge til Dem, det er ikke sandt.–De anmodede mig om at skaffe dem Credit hos Michelson i Stockholm, og dette er skeet netop ved det samme Brev, hvorved Christian fik Credit.- Det vidste De, og ikke destomindre gjør De Dem ikke den uleilighed at hæve Penge hos M.; vil De, at jeg skal sende contante Penge til et fremmed Land? Nok derom. Vil De i Gothenborg have Penge, saa siig det blot til Butenschön, som da trækker paa mig.

Jeg er meget lidt oplagt til at blive gal i Hovedet paa Dem, thi jeg er i meget godt Humeur siden slaget ved Fredericia. En mindre god Fred eller Vaabenstilstand kan vel smerte mig, men den kan ikke neddæmpe det Indtryk af Stolthed og Beundring af Landets Børns Heroisme, som denne vidunderlige Bedrift har frembragt over hele Landet.

Af Eventyrerne er nu corrigeret 18 Ark, saa det 1ste Hefte vil udkomme om nogle dage.–Prisen er nok 3 U 8 b pr. Hefte. Det bliver en smuk Udgave.

I det Hele taget have vi det godt her hjemme; Familie-Helbreden er til Dato god, og Veiret er godt.

De fik vel i Stockholm de Breve, som jeg sendte til Bille: fra Weimar og fra Dickens.

Nu skal vi have en ny Theaterdirection O: een Directeur; det er jo naturligviis Heiberg; at L. gjerne vilde være en Slags Chef, er nok vist, men det vil nok Ministeriet ikke, og paa dette vigtige Spørgsmaal beroer nok Sagen.–Samme Directeur skal have en Adjutant el. Committeret; som saadan er designeret en af Deres Colleger fra Parnas, en af de smaa Apostle....

Og hermed lev vel. Kommer De snart?

Deres

Kbhvn. d. 20 Julii 1849.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost