Dato: 7. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Daniel Nygren
Sprog: dansk.

Stockholm den 7 Juli 1849

Høistærede!

Fredrika Bremer, som har været sidste Vinter og Vaar i Kjøbenhavn, gav mig ved min Reise hertil Stockhom et Brev til Dem og paalagde mig særdeles selv at bringe det; jeg er den danske Forfatter H. C. Andersen. Paa Henreisen foer jeg Motala forbi, men nu jeg gaaer hjemad vil jeg blive der nogle Dage, og da Fredrika Bremer har sagt mig, at jeg i Dem havde en Ven, tillader jeg mig, før jeg selv giver Dem Brev fra hende, at bede Dem om en lille Tjeneste; jeg tager fra Stockholm, vil Gud, paa Fredag den 15de med "Kommandeur Kaptainen", den indtræffer, troer jeg, Fredag-Eftermiddag i Motala; vil De ikke i det bedste " Värdshus" der, jeg troer det kaldes "Engelska Värdshus", skaffe mig eet godt Rum, med en vakker Udsigt, thi dette vil bestemme mig, hvorlænge jeg vil drøie der. I Haab om at De tilgiver mig denne Bøn, og glad ved at bringe Dem Brev og Hilsen fra Deres feirede Landsmandinde, forbliver jeg Deres

ærbødigste H. C. Andersen

/ [Udskrift:]

Till Hr. C. D. Nygren

Motala

franco

Tekst fra: Solveig Brunholm (også microfilmscan 78, 294-95)