Dato: April 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 179. Fra Henriette Wulff.2035[April 1849?]

Tak for Deres venlig[e] Ord. Jeg har ret været bedrøvet siden De gik! Tilgiv mig hvis jeg i min altfor store Iver saarede Dem, jeg veed vist, ­ja De tilgiver mig det længe før jeg selv kan gjøre det!

Min kjære gode Broder kommer jo snart til os? De skal mildne os Savnet af de To, der stride for os! De er jo altid den kjærlige mildnende Aand ­jeg forstaaer Dem bedre end De troer, kjender jeg Dem ikke?

I Morgen sees vi - ikke sandt?

Uforandret Søsteren.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost