Dato: 29. april 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.
[koncept, slutningen af april]

Min kjære, høitærede Ven!

Ja jeg kan ikke sige at jeg ikke har hørt fra Dem, "den plagede Mand" har jo bragt mig Hilsen og alle de ældre Sjæle Oliver Twist, Faarekylling & &c. sige jo baade "god Morgen og god Aften", men Ingen af dem sige mig, Dickens husker med samme varme Hjertelag endnu paa Dig - og Du er heller ikke glemt af hans Hustru og Børn! Dette lille Brev kommer som en Huske-Seddel; jeg sendte forrige Aar "to BarOnesser", men de kom jo rigtignok uden Brev, havde kun Hilsen og Haandtryk. - Det er tunge, alvorlige Dage i mit stakkels kjære Fædreland; vor Herre lade snart sin Sol skinne over det ind i mange, !bedrøvede Hjerter her. - Bevar mig venlig i Tanke, De er saa godt som daglig i min!

Deres inderlig hengivne store og særdeles Beundrer

[H. C. Andersen.]

E.S.

Jeg reiser rimeligviis om en 3 Uger op til Stockholm og maaske til Finland for at see Solen ved Midnat.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

My dear honoured Friend,

Indeed I cannot say that I have not heard from you, for 'The Haunted Man' has brought me greetings, and all the other old friends, Oliver Twist, the Cricket etc. etc., bid me 'good morning and good evening', but none of them can assure me: Dickens still thinks of thee with the same warmth of heart-neither art thou forgotten of his wife and children. This little note comes as a reminder. Last year I sent you 'two Baronesses', but they arrived, to be sure, without a letter, brought only greetings and a handshake.- These are sad and serious times in my poor native country. May Our Lord let his light soon shine in upon many afflicted hearts here.-

Hold me friendly in your thoughts; you are as good as daily in mine. I Your heart- felt, devoted, great and extremely admiring

Hans Christian Andersen

P.S. I shall probably go to Stockholm in about three weeks, and perhaps to Finland to see the sun at midnight.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter