Dato: April 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 178. Fra H. C. Andersen. 2034

Torsdag Kl 4 [April 1849?]

Der kommeer vel Tider et Sted hvor De vil forstaae mig, som jeg for­staar Dem i Deres varme Sind for vort fælleds kjære Fædreland. Hver Blomst har sit

Blad, de holde lige fast paa samme Jordbund! - En venlig kjærlig Hilsen. Jeg har to Gange dybt bedrøvet søgt til Dem og er saaret gaaet bort, Feilen er maaskee min, tilgiv! Hils de kjære!

Broderen.

[ Udskrift]

Til Frøken H. Wulff

hos Conferensraad Kocks

Tekst fra: H.C. Andersens Hus