Dato: 2. april 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 177. Fra Henriette Wulff.

Mandag d. 2d April 49.

Min kjære broderlige Andersen!

Opfyldt af saa mange og saa hjertelige Ønsker for Dem, veed jeg næ­sten ikke, hvilket skal være det Første for Dem i Dag, dog troer jeg Ordet Fred - og Fred i mange ædle Betydninger skal være det, der indeslutter Alle de Andre!

Gud velsigne Dem og gjøre Dem ret lykkelig og glad i de mange kom­mende Aar vi Alle skulle glæde os over og med Dem!

Maae Deres Morgenkaffe smage Dem godt af disse Kopper som det vil fornøje mig at De drikker af.

Med et rørt søsterligt Hjerte takker jeg for al den Glæde De har været Kilden til, for al broderlig Venlighed i alle de henrundne Aar De har vist mig, - altid det ved jeg, vil De blive den Samme for Deres uforandrede

Søsterlig hengivne Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost