Dato: April 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk.

Min kjære, høitærede Ven!

Ja jeg kan ikke [overstr: skrive] sige at jeg ikke har hørt fra Dem, "den plagede Mand" har jo bragt mig Hilsen og alle de ældre Sjæle Oliver Twist, Faarekylling & & sige jo baade "god Morgen og god Aften", men Ingen af dem sige mig, [overstr: Fader] Dickens husker med samme varme Hjertelag endnu paa Dig - [overst: vi kulle ei] og Du er heller ikke glemt af hans Hustru og Børn! [Overstr: Var det] Dette lille Brev kommer som en Huske-Sæddel; jeg sendte forrige Aar "to Baronesser", men de kom jo rigtignok uden Brev, havde kun Hilsen og Haandtryk. - Det er tunge, alvorlige Dage i mit stakkels kjære Fædreland; vor Herre lade snart sin Sol skinne over det ind i mange bedrøvede Hjerter her. - Bevar mig venlig i Tanke, De er saa godt som daglig i min!

[Overstr: Gud Lev vel kjære, dyrebare Ven]

Deres [Overstr: Ven] inderlig hengivne store og særdeles Beundrer

[H. C. Andersen.]

E.S.

Jeg reiser rimeligviis om en 3 Uger op til Stockholm og maaske til Finland for at see Solen ved Midnat.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 511)