Dato: 30. marts 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 176. Fra Henriette Wulff.

Her sender jeg Dem, kjære Andersen, l'Illustration de Paris, hvori staaer »le rosignol, traduit de l'Allemand

«.2031 Quelle bêtise af Oversætteren ikke at vide af hvem den er! - Men hvorfor kom De ej i Gaar Aftes, her var gandske net og havde De og Frøk Bremer ikke svigtet havde her været meget

net. Hvordan mon det er med den kjære Sjæl, hun sagde til Søster min, at hun kom bestemt

for at gjøre Bekjendtskab med Clausen,2032 og saa blev hun borte, og har slet Intet lade høre fra sig. Hun er dog vel ikke syg! ­ Tusinde venlige Hilsner til Dem fra Broder Christian, han er for Øje­blikket ved Deres Føde-Øs Kyster2033 - ved Assens, saalænge Kongen er paa Frederiksgave. Havde De ikke Lyst at glæde ham med et Par Linier, saa send mig dem, eller kom helst selv med dem, thi jeg længes efter at see Dem, og tale lidt med Dem. De var ret saa rar og elskværdig sidst De var her. Seer jeg Dem ikke nok før De begynder paa et nyt Aar? Man afbryder mig, Adieu, toute à Vous

Henriette Wulff.

30.3.49.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost