Dato: 23. april 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

52. Til E. Collin.

Lübeck den 23 April 1833 Klokken 12 Middag.

Kjære, bedste Eduard!

Gud velsigne Dem og alle Deres! i dette Øieblik reiser jeg til Hamborg, derfra mere! meget mere! jeg kan græde endnu naar jeg tænker paa hvad jeg har forladt! Hils Fader og Moder, Luise, Ingeborg Viggo, Drev­sen Deres Broder Jette Gusta, Theodor Gottlieb, alle!

Broderligt

Christian.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin