Dato: 22. april 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

51. Fra E. Collin.

Kl. 12. Mandag d. 22 April 1833.

Kjære Ven! jeg fik pludselig den Idee, at det kunde fornøie Dem at faae et Brev fra mig, før De naaede Hamborg og førend De kunde vente noget Brev. Hvad har jeg at skrive Dem? Intet! Jeg kan i dette Øieblik ikke samle mine Tanker; troe mig, jeg er inderlig bedrøvet ved Deres Afreise, jeg vil savne Dem forskrækkelig meget, jeg vil savne, at jeg ikke mere seer Dem, som sædvanlige komme jevnlig op paa mit Kammer og snakke med mig, jeg Vil om Tirsdagen savne Dem ved Deres Plads ved Bordet; dog, jeg veed det, Deres Savn maa være større, thi De er ene; men, saa sandt som det er en Trøst at vide, at man har Venner hjemme, der tænke paa En, saa sandt har De denne Trøst, thi vi ville bestandig mindes Dem med Kjærlighed. Lev vel, min kjære, kjære Ven! Gud lade os see hinanden glade og for­nøiede om 2 Aar.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin