Dato: 22. april 1833
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 15. Fra Henriette Wulff.

Malerstuen Kl. 12

d 22e April 1833.

I dette øjeblik forlod De os kjære Andersen! og jeg er ret meget bedrøvet! dersom De vidste hvad det var, saaledes at sige den eene kjære Broder efter den anden Farvel, og blive tilbage, naar de Faa man holder af drage bort, - da vilde De først fatte, hvor inderlig veemodig jeg er stemt, efter at have taget Afskjed med Dem.

De faa Øjeblikke De endnu er her paa Fædrejord vil jeg benytte til at tale med Dem, endskjøndt jeg ikke seer Dem; De vil paa Dampbaaden modtage denne sidste Hilsen fra mig. - Ret meget havde jeg at sige Dem, men mit Hjerte er saa fuldt, og saa ret alvorlig stemt, at jeg egentlig kun føler mig oplagt til een Ting, at græde; jeg er saa levende mindet i Dag om Afskjeden fra mine andre Brødre,171 om at jeg maaske ikke meer seer Dem; dog har De lidt Venskab for mig, da bliv ikke bedrøvet ved den Tanke, men glæd Dem paa mine Vegne, dersom hvad jeg ahner gaaer i Opfyldelse. Dem spaaer jeg at De lever mange dejlige Aar til Glæde for Deres Venner og Fødeland! Lev lykkelig kjære Andersen, glæd Dem ved Livet, der kan være saa dejligt, og som vil være det for Dem, og tænk stundom paa Deres af Hjertet hengivne Søster Jette.

[Udskrift

] ST

Hr Cand phil: Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost