Dato: 20. januar 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 175. Fra Henriette Wulff.

Løverdag Formiddag [20.1.49].

Kjære Broderlil!

Her sender jeg Dem tilbage den »nye Barselstue«2028 med tusind Tak for al Deres Uleilighed. Efter at have læst den kan jeg umulig troe den er af Dem, skyndt jeg gjenkjender flere smaa Træk, som jeg veed er passeret Dem selv og Venner, men jeg faaer ikke i mit Hoved at De

har skrevet den, knap om De sagde mig det med tydelige Ord. Det er vist en god Comedie og Hovedideen er heldig, saa kan jeg dog aldrig troe at De saa­ledes har Kundet rette Deres Genie Deres Ejendommelighed efter Øjeblik­kets flygtige Smag, dog jeg forstaaer mig jo slet ikke paa den Slags Thea­ter-Stykker, De veed de falde ikke i min Smag; men derfor troer jeg gjerne at den er gandske fortreffelig.

De kan troe det gjorde mig ret ondt ej at være hjemme i Gaar da De var her, jeg længes rigtig meget efter Dem, især da jeg hører at De hværken er gandske rask eller gandske tilfreds. Kommer De snart gode lille An­dersen, fortreffelige Digter! Jeg er i et straalende humeur i Dag, jeg kom­mer fra Frøk. Bremer, som jeg kan saa uhyre godt lide; paa Mandag be­gynder vi samlede med vores Islænder.2029 Apropos Islænder, har jeg mange Hilsner fra Grimur, fra hvem jeg har haft Brev; har De ikke noget Smukt jeg skal sige ham fra Dem?

Nu Farvel kjære gode Andersen. Vær dog glad i Dag, Solen skinner jo saa dejligt,2030 og skind De snart, ret snart

selv, som en Soel paa Deres altid den samme

Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost