Dato: 11. januar 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 174. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [11.1.49].

Nu er det altfor længe siden jeg enten saae Dem eller hørte Noget fra Dem, kjære Broderlil, og længes saameget derefter, at jeg skriver disse Linier for at hudske Dem paa os. Ogsaa har jeg længtes alvorligen efter at takke Dem for sidst, De var saa mageløs elskværdig, De læste Deres Eventyr herligere end nogensinde, »De røde Skoe« greb mig for sin høje poetiske Skjønhed, jeg har aldrig saaledes følt, hvormeget dejligt der laae i den.

Vil De hilse Frøken Bremer2025) fra mig, og sige hende, at saasnart jeg faaer fat paa en rigtig islandsk Islænder, kommer jeg til hende med ham; hun ønsker nemlig at læse lidt Islandsk i Vinter, og nu taler Hr Worsaae med Een som Grimur anbefalede mig før han rejste; jeg længes efter at faae det arrangeret for at have en Anledning til at gaae til hende; jeg føler ret Sympathi for hende! Hvordan bærer De den Kulde?2027) Jeg er stivfros­sen paa Sind og Skind; Sindet tøer dog op kan jeg mærke ved at tale med min gode Ven! Kommer De snart herop? Er De ikke gandske rask, saa lad mig det vide, saa kommer vi til Dem, og bade os i Deres Soelskin, i dobbelt Betydning.

Farvel kjære gode Andersen, siig dog Budet om De er rask, og lad os snart

see Dem, for at kunde for 100,000de Gang sige Dem hvor meget vi holde af Dem og hvor virkelig jeg er

Deres troe Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost