Dato: 12. april 1833
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Signe Læssøe til Henriette Hanck. (Udtog)

d. 12. April 1833 .................. Fra Andersen skal jeg hilse saa meget efter Saisonen har De ham vist; jeg troer De er lidt for haard ved ham, han hænger inderlig ved Dem Alle, Tante er han maaskee ikke slet saa god ved, som han burde være, det har jeg ogsaa ret lastet, saa jeg haaber han til Sommer bærer sig bedre ad. Han har mange imod sig, men det saarer ham ikke: for han veed at Alle hylde ham, det var Synd at faae ham ud af Troen, han lever et lyksaligt Liv, altid i sin skabende Verden, det er en Himmel her paa Jorden at leve saadan et Liv, han er ogsaa meget lykkelig, vær nu bare lidt god ved ham naar han kommer. Han klager over at De giver ham endeel spydige Ord, han fortjener det ikke af Dem han agter Dem og Deres Søstre særdeles og hele Familien, han siger det ikke i Øinene, men jeg veed han skjønner overmaade meget paa al den Godhed De stedse har viist og viser ham

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter