Dato: 24. december 1848
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdag 24 Dcbr. 1849 (rettet til 8)

Forspillet blev i Aftes optaget med udeelt Bifald. "Skialden" blev efter Bønnen applauderet, ligl. "Valkyrien" ved sin Bortgang.

For resten god Juul..

Hvilket saaledes meddeles min Ven Andersen efter Ønske.

Faderligt

Collin


Til Hr. H. C. Andersen

Ridd. af Dbr. &

Bregentved

RingstedDateringen 24 Dec. 1848/9 - skal være 1848, da HCA er på Bregentved i julen 1848.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus