Dato: 20. december 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

[1848.]

Blif icke vred på mig, Andersen, men - jag kommer icke ut i dag på formiddagen såsom jag i går låfvade. Kölden, blåsten och modkrämerskan ha försvurit sig att hålla mig hemma, och dertill mitt eget lynne, som är ganska björnaktigt och ger mig lust blott att ligga stilla i mitt ide. Låt oss till en annan dag uppskjuta den tillåmnade visiten, och emedlertid - vär icke "vred" på Er

tillgifna Fredrika Bremer.

Onsdag morgon d. 20 Dec.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost