Dato: 19. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 19 December 1848

Kjære Ven!

iaftes var det "hundredaars Festen"; mit lille Forspil gjorde et dybt Indtryk paa Folk, fik stort Bifald, ja ved Slutningen et to Gange stormende Aplaus! Nu gad jeg vi[d]st hvorledes vore Blade vil tage det, de have forud været saa skrækkeligt kritiske mod hele Fest-Arangement et. - De vil ved at læse Forspillet see hvorvidt det passer Som Feulleton Artikkel, i ethvert Tilfælde kan De jo pille lidt ud deraf. Gjør hvad der synes rigtigst. Og nu har jeg da igjen Frihed, aandelig Frihed til at arbeide for Dem og De skal høre fra mig. Frøken Bremer er kommet hertil og bliver her hele Vinteren. - Glædelig Juul i Deres Hjem! Tak for det gamle Aar! Lad mig høre lidt om Baronesserne, jeg mener Deres egen Dom; her hjemme har jeg stor Erkjendelse fra alle Dygtige og Reitzel siger Bogen gaaer fortræffeligt af.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus