Dato: 16. december 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 172. Fra Henriette Wulff.

Løverdag Formiddag [16.12. 1848].

Kjære H. C. A.! tre berømmelige Bogstaver! I dette Øjeblik min Søster­lil vandrer over paa Rigsdagen,2019 giver hun mig den behagelige commis­sion at skrive Dem til, for at spørge Dem, om De ikke vilde spise her i Dag til Middag med Frøk Cold og the most amicable antiquary, samt et Par andre Venner.

Gid det blodt ikke maae være for seent, og dette træffe Dem, og i humeur til at vilde glæde os Alle, thi sandt at sige, længes jeg ret meget efter Dem, og har siddet hjemme denne Uge, for ej at gaae Glip af at see Dem, hvis De kom.

Men nu vil jeg glæde mig til Kl 4, rækker Dem min Søster-Haand, og er som altid

à Vous de Coeur H. W.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost