Dato: 2. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

225. Til E. Collin.

Løverdagmorgen! [2. Dec. 1848]

Kjære Ven!

Ved nøiere at see paa »Forspillet« finder jeg at det, trykt, bliver mere end eet Ark, det er ganske bestemt halvandet om ikke mere. Dette til Deres Underretning med Hensyn til Reitzel.

De gaaer vel iaften i Studenter-Foreningen og seer: »en Nat i Roeskilde«; Begyndelsen er præcise Kl 9.–Jeg er indviteret af Senioratet.–

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost