Dato: 25. november 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 170. Fra Henriette Wulff.

Løverdag Morgen [25.11.1848].

Tusinde Tak, yndige H. C. Andersen, for Romanen De laaner til Frøk. Zahrtman, havde jeg ikke sagt det var til hende? Forleden Dag i Rigs­forsamlingen,2012 medens Hr Drewsen talede om Smør og Ost og opregnede Alt hvad man kan faae for 2 Rdl, talede vi to om Dem, saa De seer man kan være meget esthetiske i Rigsforsamlingen! Da hun ved min Fortælling fik saa stor Lyst til at læse den jo før jo heller, og den endnu ikke er kom­met ud paa Dansk, lovede jeg at bede Dem om den. See dette er l'affaire. Hvert Bind har faaet en hvid Kjole af fiint Postpapir om sig, havde jeg haft Guldpapir havde det jo ikke været godt nok. Atter en Soelskinsdag! det er for værdigen at belyse Romaner, der for første Gang seer Lyset i Dag,2013 troer De ikke ogsaa?

Tak for alle de gode Ønsker i Slutningen af Deres Brev i Gaar Aftes,2014 da jeg er som Frøk: Cold kalder mig: »Signor Godtroe «,2015 saa tog jeg dem Alle tout naivement for gode Vare til jeg seer De kalder Dem selv »min Drille Pose« - Det er De slet ikke, thi De mener mig det dog alt­sammen alligevel og meget mere Godt til, det er jeg vis paa. Nu skal jeg virkelig over i Rigsdagen og saa ahner det mig at jeg nok faaer talt med Worsaae i Dag, det er jo Alt efter Deres Ønske, men det Bedste - om jeg faaer min gamle, evig unge Ven at see - ja det kommer jo an paa Dem! Den bedste Glæde for Deres altid

den Samme

Jette.

De bedste Hilsner fra min søde Søster. - Koch rejser i Dag til Frede­riksborg. Gudskelov for det gode Vejer

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost