Dato: 24. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Fredagmorgen! [24.11.1848]

Min kjære søsterlige Veninde!

Tak for Brev og Hilsen, jeg fik det iaftes ved Stjernelys! Hvo er den elskværdige Dame, som heller vil læse min Bog i Oversættelse, end i Original? jeg sender Dem her Bogen, er De ikke saa omhyggelig at slaae den en Papirs Støv-Kappe om Livet, før den gaaer ud i Verden; husk paa at den engelske Kjole giver den halv forhøiet Værdi! - Jeg var i et uendeligt trist Humeur sidst ved Boghvedegrøden, undskyld mig derfor hos Deres milde, elskværdige Søster! Hils Sønnerne og see til den gode Conferensraad saa mildt, som naar han seer mig belyst fra Udlandet. - »De to Baronesser« paa dansk komme ud imorgen. Nyt veed jeg intet, uden at Solen skinnede for en halv Time siden, men nu er det forbi! - Hils paa Rigs-Forsamlingen! og nu lev vel, Vorsaaaes Vesit og mange lignende Glæder ønsker Dem Deres

Drille-Pose!

[Udskrift.) Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus