Dato: 23. november 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 169. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [23 .11. 1848] .

Først maa jeg deele den Glæde med Dem, kjære Andersen, at Chr: er lykkelig og vel kommet hertil i Morges2009 Kl. 7, er det ikke dejligt? - Der­nest vilde jeg spørge Dem, om De havde Noget imod, at en ung meget elskværdig Dame af Deres Bekjendtskab2010 laante Deres nye Roman paa Engelsk?2011 Stolende paa Deres uendelige Godhed lovede jeg at skaffe hende den, om muligt. - Hvad synes De om det dejlige Vejer, jeg haaber det gjør Dem ret godt, og at De selv er idel Soelskin i Dag og lader ven­lige Tanker vandre til Deres søsterlige Ven

Jette.

De bedste Hilsner fra Søster og Broder.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost