Dato: 30. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 October 1848

Kjære Ven!

Bentley mælder mig at "the two baronesses" er udkommet og optaget paa det meest hjertelige og smigrendet, han nævner følgende Journaler og Blade hvori den skal være omtalt og som jeg henviser Dem til, om De af disse vil fremhæve Noget. The Atheneum, Literary Gazette, Spe[c]tator, Sunday Times, Douglas Jerrold, Britanni[c]a Weekly Dispatch Mg. Herald (disse to sidste har jeg af hans Brevefterskrevet, da jeg ikke kan læse dem, men maaskee De, som kjender og kan finde alle engelske Blade). Jeg har selv kun læst eet eneste Blad og det er Literary Gazette som Lohmeyer holder. Der staaer i N° 1655 October 7. 1848. en meget lang høist rosende Artikel, der begynder saaledes:

"How refreshing! after dearth and drought, a vearisom journey through the desert, we come to an Oasis adorned with all the sweets and beauties of nature. The Landscape is soft and green, the waters are limpid and sparkling, the air is pure and balmy. Simplicity, truth, and poetry seem to inspire the scene. Verily our friend Hans Christian Andersen has effected a new creation of great delight. We hardly know a merit which this romance does not possess. The story from first to last is full of interest. The characters are admirably drawn and the most original not the les s natural, even in their eccentricities. The pathos is affecting, and the humorous strokes livelyand keen. The pencil touches of the slightest kind, are as telling as the broadest lines. The descriptive parts are charming, and the genre groups of life, life itself. And the poetic imagination of the author enshrines the whole in an amber atmosphere of exquisite tone and melting loveliness. Warmly was the gifted Hans velcomed to England, and warmly will his first English work be received" .

Kritiken ender med:

"In short, Herr Andersen has produced a work worthy of his fame and universal popularity".

Den 14 November kan De lade den tydske Udgave komme ud, men før den Dag, lover De mig at ikke et Exemplar kommer ud af Huset. - Jeg haaber til den Dag at faae den danske Udgave istand, men det er uvist, derfor beder jeg Dem ikke at sende tydske Exemplarer her til før noget senere og saa meget som muelig, drage det ud med Anmældelsen om Bogen i Deres Tidende, saa at vi ikke før efter den 14de fik her Brudstykker af den, dersom De i Deres Anmældelse sætte saadant; jeg troer det Capitel om Knappen, eller det hvor Morits kommer til Oland (1 ste i anden Deel) kunde pilles ud, eller maaskee Keikes Vandring paa Kierkegaarden med Elisabet, det er i anden Deel og har til Overskrift: en Søndag. Dog troer jeg saalidt som mueligt revet ud, helst slet intet var det Bedste. Jeg gjør Regning paa tolv fri Exemplarer, og beder Dem besørge, foreløbig følgende:

1 til Arvestorhertugen af Weimar, smukt indbundet, de andre derimod, som Alle faae dem.

1 til Fru von Eisendecher i Oldenborg (Grossherzogthum Oldenburg).

1 til Fru Baronesse Decken i Dresden.

1 til Fru von Serre i Maxen ved Dresden.

Forfatterinden til den Anmældelse af mit Liv, der stod i "Das Ausland" er en Datter af den afdøde Elise von Hohenhausen, men hendes Navn har jeg glemt, hun er gift med en Embedsmand og boer i Minden i Westfalen; kan De komme efter hendes Navn, da vil det maaskee skaffe Dem en Anmældelse af Bogen født hos et varmt poetisk Hjerte. - Jeg skal tillade mig senere at give Opskrift paa de andre Exemplarer dog eet Exemplar har jeg endnu at anbefale det er til Frøken Therese Ahlewardt auf Rochow bei Ukermünde (Pommern); vil De foran i hvert lade skrive "fra Forfatteren" til - . . . etc. Jeg har i disse Dage faaet Ideen til et nyt Eventyr, som kun De skal erholde. Med næste Post hører De igjen fra mig. Hils paa det Inderligste i Hjemmet; bring mig i Erindring hos Vennerne og bliv mig altid, som jeg Dem, Deres

trofast hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus