Dato: 14. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 14 Sept. 1848

Kjære Ven!

Jeg er endnu her i Fyen og bliver her en otte Dage. før faaer De ikke nogen Meddelelser fra mig, men saasnart jeg er i Kjøbenhavn skal De sikkert hver fjortende Dag faae en Artikel til Deres Blad; Digteren Mellin har jeg ikke truffet paa i Fyen, han er mellem de Svenske, som tidligst afgik herfra, imidlertid have vi her paa Glorup endnu nogle af hans Landsmænd, som rimeligviis imorgen bryde op og med disse gaaer mit Brev til Mellin, og et Exemplar af Deres Prøve-blad; Frøken Bræmer har jeg skrevet til; jeg har opfattet i et heelt Billed en Deel Smaatræk fra min Samværen med Svenskerne her, og De skal, naar de alle ere afsted, faae det som en Blad-Artikel.

Nu har De da begge de første Dele af Romanen, den tredie større skal De faae i Manuskript naar jeg kommer til Byen; De vilde gjøre den i fire Dele; jeg beder Dem da at De lader første og anden Deel blive hver en Deel for sig og at De derimod deler den tredie i to, naar De endelig maa have fire Dele. - Delingen troer jeg skeer bedst i tredie Deel, dog saaledes at De fra anden Deel tager sidste Capitel og lader det være første Capitel i tredie, eller for at sige det endnu tydeligere, anden Deel, efter min Indeling, lader De ende med det sjette Capitel hvor Elisabeth seiler forbi Als og Sønderborg Slot, og tredie Deel begynder da med (VII Capitel) af anden Deel: "Medens Elisabeth seiler vende vi tilbage til Halligerne etc" Deres tredie Deel ender da med fjerde Capitel af min tredie Deel og Deres fjerde Deel begynder med tredie Deels femte Capitel der har til Overskrift: Herman og Elisabeth. - Jeg troer det er, med Hensyn til Udvortes Størrelse og Indre Forbindelse det bedst muelige Arangement. - Finder De et bedre Dele-Rum, da gjør efter Deres Overbeviisning. I Manuskriptet De har af første Deel er indløbet en Skrive-Feil, der desværre ikke er rettet i den Engelske Udgave, men som endelig maa i den tyd ske og danske, vil De tage for Dem første Deel og see paa det 2det Capittel, det begynder med "For henved tredsindstyve Aar tilbage, saae det i Danmark sørgeligt ud" - der skal staae "For noget over fiirsindstyve Aar tilbage saae det i Danmark sørgeligt ud".

Jeg har nemlig ved Udskrivningen regnet fra Tidspunktet i Romanen og ikke fra den Tid Bogen kommer ud, og det skulde jeg, altsaa retter De 60 til 80 Aar, saaledes som jeg har ovenfor skrevet.

Lidt længere nede i samme Capitel er ogsaa en lille Forandring, der maa gjøres, der staaer: "Nogle lasede Bønderdrenge stode og kigede ind i Gaarden; Een reed der paa Træhesten, det var lange Rasmus, som de kaldte ham", vil De forandre det til Følgende: "Nogle lasede Bønderdrenge stode og kigede ind i Gaarden; Een reed paa Træhesten, som igjen var sat i Brug: "for den kunde bedst øine Bondeknolden" det var lange Rasmus, som de kaldte ham, der nu reed. Eengang havde han o. s.v.

Og nu lev vel! Papiret tillader ikke at skrive mere; saasnart jeg er i Kjøbenhavn, et længere Epistel og "Efterretninger".

Venlige Hilsener til Deres Kone og Svigerforældre.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus