Dato: 28. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Glorup, ca. 28. august 1848].

Til Richard Bentley Esq.

Kjære Ven!

iaftes modtog jeg Deres Brev [se: Brev], [overstr: og] der har gjort en Omvei her til Fyen, som jeg først forlader om 14 Dage for at gaae til Kjøbenhavn igjen! Tak fordi De saa snart skrev og beroligede mig med at det hele Manuskript var i Deres Hænder. Det gjør mig imidlertid ondt at De er misfornøiet med dets Størrelse, og troer at det ikke har det tilstrækkelige Omfang til at træde op med Virkning; jeg vil imidlertid i den Henseende haabe at det Skrevne udgjør et større Arkeantal end De troer, thi hos mig er Manuskriptet netop paa tolv Blade nær, saa stort som "Improvisatoren", jeg forstaaer heller ikke at man i det oplyste sunde Engeland skulde multiplicere en Bogs Værdi med dens Tykkelse. Yoriks Reise er saa lille bitte og dog udødelig. "Faarekyllingen" af Dikkens er kun en tredie Deel af denne min nye Bog og gaae vi til Romaner da er Walter Skotts den første Dverg og Montrose af Størrelse / som Faarekyllingen. - Af større Romaner, for at nævne nogle, da er neppe Japhet som søger sin Fader, eller Pilgrimmen ved Rhinen saa stor endsige større end de to Baronesser. Dog det bedømmer De bedst, De kjender det engelske Publicum, imidlertid vil jeg haabe at naar mit Manuskript er trykt, mit Tittelblad, Indholdsregister, Dedication og lidt Mellemrum af Kapitlerne det Hele har Udvortes, som Improvisatoren, og at Bogen selv, naar den læses, faaer ligesaa mange Venner; - Jeg har deelt den i tre Dele, fordi denne Deelning var naturlig i Sceneriet; den første og sidste Deel er i Fyen og Kjøbenhavn, hele anden Deel paa det stille, eensomme Oland ude i Nordsøen. Jeg veed nu ikke, da Bogen kommer i to Bind, om De lader den Indeling blive af tre Deele, gjør De ikke , =

[Resten mangler.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 135-36)