Dato: 1. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

222. Til E. Collin.

Glorup 1ste Sept 1848.

Kjæreste Ven!

tak for det lille Brev jeg fik, en anden Gang bliver det jo større! jeg forstaaer ikke ret, at Postinspecteuren har aabnet det Brev jeg fik fra Engeland, er det ikke kommet gjennem Gesantskabet? det var fra Reventlau i London og skrækkeligt gammelt, det havde været 20 Dage underveis. – Han skriver at det er umueligt, selv for Dronning Victoria at faae Kunstsager frit ind i Engeland, raader ogsaa til en anden Tid end »dull saison«, af faae Sligt afsat i; fra Hambroe har jeg faaet Tolden opgivet, den er uhyre og dernæst erfarer jeg at alt Lotterispil er forbudt i Engeland, saa at det trækker op med Vanskeligheder angaaende Jerichaus Plan; dog derom har jeg skrevet til Conferensraad Kock og gjort ham mine Forslag.– Her er et Brev til Bentley, som jeg gjerne øieblikkelig vilde have til London, kan det ikke strax og hurtigt gaae gjennem Gesantskabet, beder jeg Dem at De, – efter at De har forseglet det – vil sende det lige paa Posthuset, men da er det bedst De skriver »paid« der paa og betaler det. – Dersom Stampe endnu er i Byen, da hils ham paa det hjerteligste, jeg vilde saa uendelig gjerne have seet ham, er han borte, da send mig i Deres næste Brev hans Adresse, som jeg ikke har og ikke husker. Hjertelig Tak for Conferencen med Lorck, ja der er da saa meget at takke Dem for naar jeg kommer ind i Forbindligheds Gebetet. Enkedronningen er meget syg, skriver De, men hvilken Enkedronning er det, vi have to. – I forgaars var jeg en Tour paa Holsteenshuus, det ligger fem Mile herfra, jeg kjørte der hen med Excellensen, men vi traf ikke en Sjæl hjemme og kjørte saa de fem Mile strax hjemad igjen, imidlertid var jeg dog lidt Oppe paa Høiderne udenfor Haven og saae over til Als og Egnen mod Apenrade, det laae saa fredeligt i Solskin; paa Veien under mig kom de svenske Soldater fra Maneuvre, de bar hver deres Kobberkjædel til at koge Mad i, og de smaa Trommeslager-Drenge, aade Brombær paa Grøfterne. – I disse Dage vente vi svensk Indqvartering her paa Gaarden; 6 Officerer og 20 Spillemænd. Hvad bliver der af Vaabenstilstanden? Hvad er det for kolosale Besparelser ved Theatret som Lassen har ruget ud? Gaaer hans Embede ind, med Mere? –

Hils paa det kjærligste Deres Kone og alle Børnene, det hele Familieliv paa Rongsted; i Amaliegaden siger De vel nok at De har faaet Brev Da mig med mange Hilsener til hver.

Her er en Velsignelse af Korn, saa de store Lader ere fyldte og tre mægtige Hæs staae udenfor, og Frugttræerne have en Rigdom, saa at de bøie sig. –

Og nu bøier jeg mig med! Farvel kjære, fortræffelige Ven!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost