Dato: 31. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

[Udskrift:] ST. Hr. Kommandeur, Kapitain Chr. Wulff. Chef paa det kongelige Dampskib Ægir ved Helsingør.

Glorup ved Nyborg 31 Aug 48

Kjæreste Ven!

Dette er, som Du ser, kun et god Dag, et Haandtryk, en Hilsen fra Fyen, hvor jeg sidder i stille Landlighed paa en hyggelig Gaard, mens Regnen skyller ned udenfor, Skræpperne voxe som i mit Eventyr "den lykkelige Familie", og Aleerne ere saa lange og eensomme, liig de Walter Scott viser os foran det gamle Kenilworth. Alle Storkene ere Afsted, men iaar ere de fleste Unger døde, det skal være Forbud siger Bonden, paa en stor Pestilense. - Bring en Bouquet af Hilsener fra mig til det, snedorfske Huus, (i Dag er det jo bogstaveret rigtigt). Har Du hørt noget fra Rambusch, jeg saae i Korsør i den tidlige Morgenstund, da jeg med Posten kørte forbi hans Forældres Huus, een af Søstrene ved Vinduet, hun lignede ham mærkeligt! - Snart faaer Du et langt Epistel! I Dag "god Dag"!

Din broderlige Ven

H. C. Andersen.

Den gamle Jomf: Ibsen her, spurgte mig igaar "om Du endnu var saae deilig som i Din Barndom."

Tekst fra: H.C. Andersens Hus