Dato: 22. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

22 Aug: 1848

Kjære Ven!

I dette Øieblik fik jeg et Brev fra Conferensraad H. C. Ørsted, han beder mig spørge Dem om De ikke imorgen Middag, med mig, vil spise hos ham, der komme Ingen, og Spisetiden er præcist Kl 4; det vil glæde ham meget, skriver han, at gjøre Deres Bekjendtskab, saa kunne De jo ogsaa deiligt tale sammen og jeg haaber har De ikke anden Bestemmelse vil De komme. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus