Dato: 21. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

221. Til E. Collin.

Mandag Morgen [21. Aug. 1848]

Kjæreste Ven!

I Tankerne var jeg ude hos Dem igaar, men Kroppen kom ikke for det var et nedrigt Veir.

Her er et Par Ark af den tredie Deel, vil De skaffe dette reenskrevet til paa Torsdag Morgen f Ex, da skal De faae Resten, der omtrent ikke er meget mere, men jeg vil ikke gjerne udlevere det hele Manuskript paa eengang, thi jeg har kun dette eneste, beed Vedkommende passe særdeles paa hver Pjalt.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Efterskrift

Vil De tage for Dem Manuskriptet af Romanens første Deel, slaae op ved andet Capitel og der forandre de første Ord:

»For henved 60 Aar tilbage«

og istedet skrive

»For noget over fiirsindstyve Aar tilbage«,

dernæst gaae omtrent en 30 Linier længer ned hvor der staaer:

»Nogle lasede Bønderdrenge stode og kigede ind i Gaarden. Een

reed der paa Træhest; det var lange Rasmus osv«

og forandre dette til

»Nogle lasede Bønderdrenge stode og kigede ind i Gaarden,

Een reed der paa Træhesten, som igjen var sat i Brug, for: »den

kunde dog bedst øire Bondeknolden«, det var lange Rasmus« osv.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost