Dato: 10. august 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 154. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Formiddag [10.8.1848].

Her er første Deel af Harold, kjære Andersen, tak for Laan af den, men De tillader jo nok at Søster Ida beholder anden Deel lidt endnu? Jeg haa­ber De er kommet godt hjem fra Deres tour til Rongsted1927 i dette frygte­lige Vejer; hvad synes De om den kjære fredelige Ægir1928 der er ude i det jeg haaber at den har ligget ved Wordingborg i Gaar under Orkanen, baade Henny og Peter ere med ham saa de to kjære Børn faaer døjet Noget. - I Morgen Aften rejser jeg til Fanøe med min Svigerinde,1929 vi gaae over Fyen og Jylland, gjerne saae jeg Dem endnu engang; dersom De kom herop veed De hvor det vilde glæde mig, hvem veed naar og om jeg kommer til­bage fra den eventyrlige Rejse.

Som altid Deres søsterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost