Dato: 27. juli 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 152. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [27.7.1848].

Hvordan er det dog med Dem i Dag, kjære Andersen? I Gaar tænkte vi paa Dem hele Dagen, og jeg havde meget ønsket at see til Dem men Vejret var hæsligt.1922 Nu i Dag er det bedre, men jeg er selv bleven saa forkjølet at jeg ikke vil gaae ud, men maae lade mig nøje med at skrive Dem et Par Ord til for rigtig at faae at vide hvorledes De har det, siig mig det derfor omstændeligen.

Tak for Harold,1923 jeg er allerede i fuld Gang med den. I et Brev fra Chr: i Gaar er der mange Hilsner til Dem, og tillige skulde jeg sige Dem fra ham, At i Malmø ere de to første Hôteller aldeles

optagne, i det Eene ligge Officierene endog paa Høloftet, og i det Andet kunde en rejsende Dame ikke faae et lille Hul at klæde sig om i. Han har moret sig godt i Malmø,1924 talt med Dronningen,1925 som han finder yderst elskværdig - etc. etc.

Den svenske Udenrigsminister Stjerneld1926 spaaede at om otte Dage vilde Preuserne være ud af Holsten, det var jo gandske moersomt, siden vi ikke kan faae den Glæde at prygle dem ud.

God Morgen kjære Ven, lad mig vide at det igjen er godt med Dem, og saa snart De kan - see vi Dem jo.

A Vous de coeur la Soeur Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost