Dato: 19. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Onsdag Middag. [19.7.1848].

Min kjære søsterlige Veninde!

flere Gange har jeg i disse Dage været paa Springet til Deres Gade, men jeg er ikke sprunget, hundred smaa Ting er kommet i Veien. Løverdag og Søndag var jeg paa Rongsted, der holdt man paa mig, saa at jeg ikke kom til Helsingøer, i morges overraskedes jeg ved Besøg af Deres Broder, der kom for at gaae til Malmøe, og er her igjen i aften, mueligviis tager jeg til Helsingøer imorgen tidlig. Iaftes fik jeg fra Engeland medfølgende Bog, see lidt i den pagina 1.- 94-95 - og 145. Det var en lille Behagelighed; en Times Tid efter kom Vertinden i Huset, Spekhøkerens Kone op til mig og sagde at det var hende og Manden saa behageligt at jeg var her, og derpaa forærede hun mig en meget stor, smuk Blomster-Bouquet, jeg blev aldeles forlegen; hun sagde at mine Bøger havde skaffet dem saa megen Fornøielse. - »0 saa klager han dog!« siger De. Hvorledes gaaer det med min Buste, kan der snart komme 6 Afstøbninger, den første af disse skal ind til Dem, vil De sige den kjære Bissen det; og at jeg maa Regning naar jeg kommer. Vil Deres Søster have mig til Middag f.E paa Fredag. Hils dem Allesammen.

Deres broderlige hengivne

H. C. Andersen

Frøken Henriette Wulff

Ny Kongensgade

Tekst fra: H.C. Andersens Hus