Dato: 10. juli 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 151. Fra Henriette Wulff.

Mandag Formiddag [10.7.1848?].

Dear friend and brother!

Vi længes ret efter Dem, og Syster Ida beder mig spørge Dem, om De ikke skulde vilde glæde os med at spise her til Middag i Dag, men De maae tage til Takke med os to Søstre allene, thi alle Husets Herre, Store og Smaa, ere paa Farten.

Jeg skal da ogsaa fortælle Dem om min mislykkede expedition til Hum­lebæk1921) i Gaar, den var drøj, kan De troe.

Gid De maatte være à prendre i Dag, jeg længes ret efter at tale lidt med Dem, og kom tidlig, dersom De kan.

Tout à Vous Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost