Dato: 23. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Glorup i Fyen den 23 Mai 1848.

Kjære Hr Lohmeyer!

Det var ret kjedeligt for mig, at jeg ved min Afreise fra Byen ikke traf Dem hjemme, men jeg haaber at Deres Frue har bedet Dem, fra mig, at have Sind og Omhue for Romanens Fremvæxt i det Engelske. Jeg har igaar faaet et Brev fra Richard Bentley, han siger mig at han maa have Manuskriptet saaledes at han kan faae Bogen ud i de første Dage af September; jeg sender Dem her Resten af anden Deel, den tredie skal jeg selv bringe Dem naar jeg om nu tre Uger kommer til Kjøbenhavn, jeg maa gjøre Dem opmærksom paa at tredie Deel er et Par Ark større end anden eller første Deel. I den tilstundende Ferie, sagde Deres Kone mig, vil De faae en stor Deel gjort, og jeg veed at De nok sørger for at Bentley kan faae det Hele betids - dog kan jeg ikke andet end bede Dem, see til hver Uge at faae noget færdig. Nu veed De omtrent Omfanget af hele Romanen, vi kunne jo sende Bentley en Deel af Gangen, det vil sige, naar de to første Deele ere færdige fra Deres Haand, De vil saa i et Mellemrum af 14 Dage kunde faae en Deel. Jeg vil imidlertid gjerne selv gjennemlæse først det engelske Manuskript og med Dem tale om et og andet Sted deri, med Hensyn til England; jeg beder Dem hvis De under Oversættelsen har noget at bemærke at De da vil være saa venligt at notere det, ligesom jeg ogsaa paa det indstændigste beder Dem, at hvis der er noget i det Manuskript De oversætter efter og som jeg har gjort saa mange Rettelser i, De ikke tydeligt forstaaer, da ligeledes at notere det, for at vi, med Hensyn til Ordet og Udtrykket kunne tale sammen. - Det er bedst at De beholder i Deres Skuffe al Oversættelsen indtil vi sees, men lad mig see at De ret overrasker mig med at have dygtigt meget og [for] alting ikke glemme, at Bentley vistnok maa have tredie Deel, engelsk Manuskript, i de første Dage af August. Jeg har skrevet et Par Ord til Bentley, som jeg beder Dem oversætte for mig og sende med min Original til Justitsraad Collin der strax besørger den til mig.

Jeg vil haabe at De, Deres Kone og Datter leve vel, og at jeg saaledes skulle træffe Dem naar vi mødes.

Hele Fyen er besat af vore Tropper, her er Excerceren og Skyden den hele Dag, og paa Gaarden selv have vi en 40 Mand indqvarteret. Veiret er allerede deiligt, Skoven saa velsignet frisk og grøn, Kukkeren og Nattergalen synge, som om vi havde Fred og ingen Fare. Nu lev vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Glorup i Fyen den 23 Mai 1848.

Kjære Hr Lohmeyer!

Det var ret kjedeligt for mig, at jeg ved min Afreise fra Byen ikke traf Dem hjemme, men jeg haaber at Deres Frue har bragt Demmit hjertelige lev vel og bedet Dem, fra mig, at have Sind og Omhue for Romanens Fremvæxt i det Engelske. Jeg har igaar faaet et Brev fra Richard Bentley, han siger mig at han maa have Manuskriptet saaledes at han kan faae Bogen ud i de første Dage af September; jeg sender Dem her Resten af anden Deel, den tredie skal jeg selv bringe Dem naar jeg om en tre Uger kommer til Kjøbenhavn, jeg maa gjøre Dem opmærksom paa at tredie Deel er et Par Ark større end anden eller første Deel. I den tilstundende Ferie, sagde Deres Kone mig, vil De faae en stor Deel gjort, og jeg veed at De nok sørger for at Bentley kan faae det Hele betids / - dog kan jeg ikke andet end bede Dem, see til hver Uge at faae noget færdig. Nu veed De omtrent Omfanget af hele Romanen, vi kunne jo sende Bentley en Deel af Gangen, det vil sige, naar de to første Deele ere færdige fra Deres Haand, da vil han i et Mellemrum af 14 Dage kunde faae en Deel. Jeg vil imidlertid gjerne selv gjennemlæse først det engelske Manuskript og med Dem tale om et og andet Sted deri, med Hensyn til Engeland; jeg beder Dem hvis De under Oversættelsen har noget at bemærke at De da vil være saa venligt at notere det, ligesom jeg ogsaa paa det indstændigste beder Dem, at hvis der er noget i det Manuskript De oversætter efter og som jeg har gjort saa mange Rettelser i, De ikke tydeligt forstaaer, da ligeledes at notere det, for at vi, med Hensyn til Ordet og Udtrykket kunne tale sammen. - Det er bedst at De beholder i Deres Skuffe al Oversættelsen indtil vi sees, men lad mig see at De ret overrasker mig med at have dygtigt meget og [for] alting ikke glemme, at Bentley / vistnok maa have tredie Deel, engelsk Manuskript, i de første Dage af August. Jeg har skrevet et Par Ord til Bentley, som jeg beder Dem oversætte for mig og sende med min Original hen til Justitsraad Collin der strax besørger den til mig.

Jeg vil haabe at De, Deres Kone og Datter leve vel, og at jeg saaledes skulle træffe Dem naar vi mødes.

Hele Fyen er besat af vore Tropper, her er Excerceren og Skyden den hele Dag, og paa Gaarden selv have vi en 40 Mand indqvarteret. Veiret er ellers deiligt, Skoven saa velsignet frisk og grøn, Kukkeren og Nattergalen synge, som om vi havde Fred og ingen Fare. Nu lev vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:] ST hr Beckwith Lohmeyer i Kjøbenhavn

(hermed Resten af Romanens anden Deel)

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 129, billed 6342-45)