Dato: 17. maj 1848
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

212. Fra E. Collin.

Kjære Ven. Jeg maa indskrænke mig til faa Linier til Besvarelse af Deres to kjærkomne Breve. Lohmeyers Adresse har jeg Bud efter; men Skidt være med den. De kan jo adressere til mig, saafremt jeg ikke forinden faaer den.–

Hermed Manuscript in duplo.–

Alle ere vi raske.–Imorgen gaaer Theodor som Overlæge paa Bellona, paa Torsdag Waldemar, paa Løverdag Stampe. Det bliver jo lidt trangt, men Tiderne ere ikke anderledes.–

Maleren Blunck staaer i Spidsen for en Friskare mod Danmark.–Hvis vi Alle vende ham Ryggen, vil det vist falde i hans Smag.

Paalidelige Efterretninger om Hjelpen have vi ikke, men Haabet er stort.

Deres

Kbhvn d: 17 Maii 1848

E. Collin. Hermed et Brev.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost