Dato: 11. maj 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 140. Fra Henriette Wulff.

[Før 11.5.1848].

Kjære Andersen!

Jeg modtog i Morges dette medfølgende Brev fra min Broder Peter paa Vestkysten af Slesvig, der omstændelig meddeler hvad der er foretaget paa den Kant. Da De yttrede interesse for ham og hans Stilling i Gaar, sender jeg Dem det til Gjennemlæsning. Det Meste deraf maa De med Glæde meddele hvem der har Deeltagelse derfor, men De vil see at enkelte Yttringer gjør det uskikket til at Alle læse det. Vores gode Thor­grimsson,1845) med sin smukke fleersidige interesse maa med Fornøjelse læse det, dersom han har Lyst.

Dersom De gaaer ud, bringer De mig det maaske i egen kjære Person i Morgen, da der er Noget jeg gjerne vilde tale med Dem om.

Sisterly Yours Henriette Wulff.

Mandag Aften.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost