Dato: 2. april 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 138. Fra Henriette Wulff.

Søndag d. 2d April 1848.

Min kjære Andersen!

De hjerteligste gladeste Lykønskninger bringer jeg Dem med et rørt Hjerte i Dag!

Gud velsigne Dem og gjøre Dem ret lykkelig!

Jeg sender Dem her Thorvalsens Troskabs Løve,1843) lad den holde paa Deres Papire, som jeg ogsaa haaber den maaske i Dag vinder en Sejer for de Danske. Dagen er et godt Omen,1844) kjær for alle Danske og dobbelt for Alle dem, der ere saa lykkelige at regne Andersen til sine Venner!

Og tænk hvor lykkelig jeg er, der kan kalde mig Deres søsterlige , inder­lig hengivne

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost