Dato: 25. februar 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 137. Fra Henriette Wulff.

Fredag Nat kl. 1½ [25.2.1848].

Da jeg i Aften var samlet med Oehlenschlæger paa Charlottenborg for­talte han mig at vores kjære hjemkomne William havde bragt Dem en Glæde!1841) De veed hvor mit systerlige Hjerte føler deeltagende Alt hvad der møder Dem, og derfor blev jeg ret inderlig glad, og kan ikke lægge mig til Hvile uden at have udtalt min Glæde for Dem, og bragt Dem de kjærligste Lykønskninger! At Kong Oscar veed at skatte Dem som De fortjener, gjør ham endnu kjærere for mig end før! Hvad der rørte mig og gjorde ret et godt Indtryk paa mig, var den Maade hvorpaa Oehlenschlæ­ger sagde det.1842) Snart haaber jeg at see Dem som Ridder af Nordstjernen, og mundtlig sige Dem min Glæde. Disse Ord skulde blodt i Morgen tidlig minde Dem om hvor meget vi Alle holde af Dem, føler Deres Glæ­der, som vare de vore Egne, og sige Dem hvad De dog veed i mange Aar, at jeg føler saa inderlig søsterlig og venligt for Dem!

God Nat kjære Andersen, snart seer De til os, og Deres affectionatedly sisterly

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost