Dato: 23. februar 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 136. Fra Henriette Wulff.

[23/2 1848?].

I det jeg her sender Dem disse Bøger tilbage, kjære Andersen, takker jeg Dem ret meget for Brevet. - Men hvilken Evighed er det ikke siden vi saae Dem kjære Sir Hans Chr: Andersen? Og i denne lange Tid har vi ret haft det triste her, da som De vist veed, Koch har været meget syg i 14 Dage, dog er det jo nu Gudskelov i god Bedring, og Vennerne see flittigen til ham, derfor maae De ikke blive borte, vel? - Hvad mig angaaer, da læn­ges jeg ret oprigtigen efter Dem, men glæder mig ved at vide at De er rask og har det godt, som jeg dog jevnlig gjennem Andre har hørt. ­

Hvor mange dejlige Eventyr mon De har fundet paa, siden sidst vi saaes? Hvor længes jeg ogsaa efter at høre Noget derom.

Nu god Morgen, kjære Andersen, snart see vi Dem jo. All shall be very happy to see You, but nobody as much as Yours sisterly devoted

Henriette Wulff.

Onsdag Morgen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost