Dato: 2. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

46. Til E. Collin.

Den 2den November 1832.

Kjære Ven!

Forsmaae ikke min hjertelige Lykønskning paa Deres Fødselsdag. De veed hvor meget jeg holder af Dem, Deres Sødskende kan det ikke mere! Gid jeg altid beholde Dem! Gud være med Dem i al Deres Virken; og vær mig, som jeg er Dem en trofast broderlig Ven.

Deres

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost