Dato: 8. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Alexander
Sprog: dansk.
Ivy Möller Christensen har påvist, at den korrekte dato er 6.2., se Brev

Tekst fra: Ivy York Möller-Christensen