Dato: 28. januar 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 132. Fra Henriette Wulff.

Fredag Aften Kl. 11. [28.1.1848].

Kjære Andersen!

I dette Øieblik da William1835) er gaaet herfra, har jeg lovet ham at erindre Dem om, at De havde talt om et Brev til Jenny Lind, som han ønskede meget at være Overbringeren af, han har søgt Dem flere Gange i Dag, men forgjæves, og turde ikke haabe at være heldigere i Morgen, hvorfor jeg paatog mig at minde Dem om denne gode idée. William rejser Søndag Morgen og hilser Dem kjærligst, gjerne havde han gjordt det muntligt. De forsvandt saa hurtigt i Eftermiddag, saa jeg ret længes efter at see Dem snart igjen, meget havde jeg ogsaa at tale med Dem om, som der jo ikke var Lejlighed til; derfor - Lad os snart see Dem!

Good night!

Sisterly Yours Henriette Wulff.

Undskyld den natlige Hast.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost