Dato: 1. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: engelsk.

[Kladde: Kjøbenhavn den 1. Januar 1848.]

Kjære, dyrebare Ven!

Min første Hilsen ud i Verden i det nye Aar er til Dem; De er mig saa kjær, saa levende i min Tanke! I Julen skulde De have sendt [c: faaet] min første Hilsen, en lille Bog jeg har skrevet skulde være Deres Julegave, thi jeg veed at De som Barnet, holder af Julen, det skulde være min første Hilsen her hjemme fra; jeg har imidlertid af et Brev jeg igaar fik fra London forstaaet at Bogen ikke er kommet ud til den bestemte Tid, at min Juleglæde er blevet forstørret [c: forstyrret], De har ikke seet hvor levende De har været og er i min Tanke, og jeg maa da i dette Brev sende Dem Haandtryk og Hilsen, Bogen kommer senere. Nu Solskin i Hjerte og Stue, hils Deres Frue og hele den kjære Børneflok fra

Deres Beundrer og meest trofaste Ven

H. C. A [ndersen].

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[er skrevet på sidste ark af Brev ]

Kjære, dyrebare Ven!

Min første Hilsen ud i Verden i det nye Aar er til Dem, De er mig saa kjær, saa levende i min Tanke! I Julen skulde De have havdt min første Hilsen, en lille Bog jeg havde skrevet [overstr: ene og alene bestemt] skulde være Deres Julegave, thi jeg veed at De som Barnet, holder af Julen, det skulde være min første Hilsen her hjemme fra; jeg har [overstr: virkeliggjort m] imidlertid af et Brev jeg igaar fik fra London forstaaet at Bogen ikke er kommet ud til den bestemte Tid, at min Juleglæde er blevet forstørret, De har ikke [overstr: her] seet hvor levende De har været og er i min Tanke, og jeg maa da i dette Brev sende Dem Haandtryk og Hilsen, Bogen kommer senere. Nu Solskin i Hjerte og Stue, hils Deres Frue og hele den kjære Børneflok fra

Deres Beundrer og meest trofaste Ven

H. C. A [ndersen].

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 124)

Dear dearest Friend,

My first greeting out in the world in the new year is to you, you are so dear to me, so alive in my thoughts. At Christmas you should have received my first greeting; a little book I had written should have been your Christmas present, for I know that you, like a child, love Christmas. It should have been my first greeting from here at home. I understand, howeveryfrom a letter I received from London yesterday, that the book did not com e out on the appointed day, and. my Christmas happiness has been upset: you have not seen how alive you were and are in my thoughts, and so I must send you in this letter a handshake and a greeting ; the book will comelater. Now sunshine in heart and house, greet your wife and all the dear children from

Your admiring and most faithful friend,

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter