Dato: 3. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Tirsdag Morgen

Kjæreste Ven!

Worsaae var hos mig iaftes og beklagede meget at det var ham umuligt at tage med til Helsingør, da han imorgen tidlig skulde med to an­dre Herrer til Leire og havde nu i Dag, desangaaende eet og andet at arangere. Han sagde at han selv havde tænkt med mig en Dag at have gjort Touren til Helsingør, nu maa jeg alene bringe Hilsenerne. Naar gaar Du? Kan jeg først bade?

Din trofaste

H.C.Andersen.

Hils Lieut: Rambusch!

(udskrift: )

S T

Hr. Kapitain Liuetenant C.Wulff.

Chef paa Ægir.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus