Dato: 30. december 1847
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 131. Fra Henriette Wulff .

Torsdag Formiddag [30.12.1847].

Velkommen tilbage til Hjemmet kjære gode Andersen! Og det glædelig­ste Nytaar! Vi ere Alle opfyldte af de bedste Ønsker for Dem, at det kom­mende Aar vil bringe Dem al den Glæde og Lykke De saa rigelig fortjæ­ner. At vi Alle længes meget efter Dem, behøver jeg jo ikke at sige Dem, og glæde os nu ret til at see Dem; og for at begynde det nye Aar ret til Alles Glæde herhjemme, spørger Søster Ida Dem om De ikke var saa ven­lig at tage til Takke her hos os Nytaarsdag ,1834) De vil ogsaa træffe Deres gamle Veninde Frøk: Cold her, og vi ville Alle kappes om at gjøre Dem det godt! De kan troe jeg glæder mig ret til at tale med Dem, og høre om Deres Juleglæder; ja ret meget har jeg at tale med Dem om.

Nok engang hjertelig velkommen tilbage kjære gode Andersen! Gud velsigne Dem i det nye Aar som altid!

Sisterly and affectionatedly

Yours Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost