Dato: 22. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Onsdag 22. [Dec.] l847.

Min kjære søsterlige Veninde!

Tak og atter Tak for de kjære venlige Ord De sendte mig iforgaars, det var min Bestemmelse at komme til Dem igaar, takke Dem og udtale min Glæde, men det blev mig umueligt,1832) jeg havde Breve, jeg fik Besøg, jeg blev kaldt i Byen og Klokken var fire før jeg tænkte det, saa at jeg maatte styrte afsted til Ørsteds, der undskyldte jeg mig imidlertid for Middagen i Dag1833) og da Deres Søster vil give mig Plads ved sit Bord saa kommer jeg Klokken fire, det er den sidste Middag i det gamle Aar. Nu Gud glæde og velsigne Dem, som De ved Deres søsterlige Sind glæder mig!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus